dilluns, 8 de març de 2010

CENT ANYS DE DONES UNIVERSITÀRIES


Universitat de Barcelona

Avui, 8 de març de 2010, fa cent anys que les dones podem accedir a les universitats espanyoles.
La instrucción de la mujer

Madrid 8, 22'20 (LA VANGUARDIA)
El ministro de Instrucción pública ha dictado la siguiente Real orden relativa a la enseñanza de la mujer: «La Real orden de 11 de junio de 1888 dispone que las mujeres sean admitidas á los estudios dependientes de este ministerio, como alumnas de enseñanza privada, y que cuando alguna solicite matrícula oficial, se consulte a la superioridad, para que ésta resuelva según el caso y las circunstancias de la interesada. Considerando que estas consultas si no implican limitación de derecho, por lo menos producen dificultades y retrasos de tramitación, cuando el sentido general de la legislación de Instrucción pública es no hacer distinción por razones de sexos, autorizando por igual la matrícula de alumnos y alumnas. El Rey se ha servido disponer que se considere derogada la citada Real orden de 1888 y que por los jefes de los establecimientos docentes se concedan sin necesidad de consultar a la superioridad, las inscripciones de matrícula en enseñanza oficial ó no oficial, solicitadas por las mujeres, siempre que se ajusten a las condiciones y reglas establecidas para cada clase y grupo de estudios.»
Fins aquell moment, les dones estàvem formalment excloses de la institució universitària. Des de 1888 algunes dones havien aconseguit permisos especials per a poder cursar estudis de llicenciatura i de doctorat. Coneixem també dones que acudien a la universitat com oients i, fins i tot, transvestides i sota una identitat masculina. No cal dir que són excepcions excepcionals (si se’m permet la redundància).

Les quatre primeres llicenciades ho són per la Universitat de Barcelona
La primera dona que obté una llicenciatura universitària a Espanya és Maria Dolors Aleu Riera. El 20 d'abril de 1882 es llicencia en Medecina. Uns mesos després ho aconsegueixen Martina Castells Ballespí i Maria Elena Maseras Ribera. La quarta dona en obtenir una llicenciatura és Dolors Llorent Casanovas al 1886. Les quatre ho fan a la Universitat de Barcelona.

Des de fa un segle, si més no legalment, les dones podem accedir a la universitat.

L'any 1970, quan vaig accedir a la universitat, ja érem moltes les dones que hi estudiàvem però encara érem lluny de representar la mitat de l'alumnat.

Un 55 per cent d'alumnes, un 14,3 de catedràtiques

El curs passat, el 2008-209, el 55 per cent de l'alumnat de primer i segon cicle de les universitats espanyoles eren dones. La presència femenina en els cursos de doctorat i en els màsters oficials també superava el 50 per cent.

Però, AI!, si parlem del personal docent i investigador, les dones ocupen només el 35,5 per cent dels lloc a la universitat pública (un 41,5 per cent, a les privades)... i només hi ha un 14,3 per cent de catedràtiques.

Alguna cosa encara no funciona!

Article publicat per Anna GONZÁLEZ BATLLE, en EL MIRADOR DE LES DONES
http://miradordones.blogspot.com/2010/03/1910-1920-un-segle-de-dones.html