dimecres, 24 de febrer de 2010

LA ROTONDA, patrimoni de la ciutat


La Rotonda és un referent urbà, pels seus valors arquitectònics i per la seva situació, com a fita visual al final del carrer Balmes i punt de partida d’un recorregut que comprèn tot un conjunt d’edificis modernistes. Un eix capaç de configurar una nova àrea d’atracció i de descongestió del centre de Barcelona.

La Rotonda pertany a la memòria col·lectiva de tota la ciutat. Barcelona no pot renunciar a atorgar-li el valor identitari que l’edifici es mereix i que desapareixerà amb una actuació com la prevista.

Per tot això, demanem legítimament que es faci una rehabilitació integral que respecti l’essència de l’edifici, eliminant els afegits i les remuntes tot donant compliment a la normativa de Patrimoni que el protegeix.
Plataforma LA ROTONDA, PATRIMONI DE LA CIUTAT
plataformalarotonda@hotmail.com
La Rotonda, antic Hotel Metropolitan, és un edifici modernista que l’arquitecte Adolf Ruiz i Casamitjana va projectar per Salvador Andreu, iniciant-se les obres l’any 1906 i finalitzant el 1918. De forma immediata va ser ampliat per l’arquitecte Enric Sagnier i Villavecchia. Figura al Catàleg Arquitectònic de Barcelona i és un dels 115 edificis de la Ruta del Modernisme. Si encara no coneixeu l'edifici (passeig de Sant Gervasi/ avinguda del Tibidabo), aneu a veure-l, paga la pena.


La situació actual
La Plataforma diu que hi ha un pla urbanístic, promogut per la iniciativa privada i que ja ha estat aprovat per l’Ajuntament de Barcelona, que preveu l’enderrocament del 80% de l’edifici de La Rotonda, modificant radicalment el volum original.

Aquest volum està protegit al Pla Especial del Patrimoni Arquitectònic i Catàleg del districte 5, fet pel mateix Ajuntament, que diu clarament: Manteniment del volum original de l’edifici. Qualsevol intervenció tendirà a la reducció de cossos afegits a la planta superior.

Els informes jurídics encarregats per la Plataforma LA ROTONDA, PATRIMONI DE LA CIUTAT diuen que:
El pla parteix de la base que es tracta d’un solar buit, i per tant preveu edificar 10.908,7 m2 de sostre sobre rasant, inclús computant part de vialitat en façana per generar més sostre. A continuació varia alçades i profunditat al seu gust per tal d’edificar els 10.908,07 m2, sense respectar tampoc si les noves alçades són coherents amb l’amplada dels vials als que afronten, d’acord al que diu el PGM. S’eliminen els cossos afegits a la planta superior però se’n construeixen de nous amb més alçada i amb més superfície. Des del moment que la finca està inclosa al Pla Especial del Patrimoni Arquitectònic i Catàleg i que cal mantenir determinada construcció, operen determinades limitacions als paràmetres urbanístics aplicats amb caràcter general. Es a dir, des de que s’aprova el Pla especial de protecció neix una limitació singular sobre la finca que cal respectar, no es tracta d’un solar. L’edificació final prevista no ve motivada pel valor de l’edifici catalogat sinó al revés: aquest és l’inconvenient a salvar, malgrat es desnaturalitzen els objectius de la catalogació."

1 comentari:

Plataforma La Rotonda ha dit...

Hem posat un link a http://www.larotondabarcelona.com/LaRotondaLinks.html